אנגליתen עבריתhe

דרושים

 

ארומה היא רשת זכיינית. כמעט כל הסניפים מופעלים על ידי זכיינים עצמאיים. ארומה אינה המעסיקה של הזכיינים או של עובדי הסניפים. מודעות ה'דרושים' בעמוד זה מציעות משרות אצל זכיינים של רשת ארומה. ארומה מבקשת להבהיר, כי המשרות המוצעות הן מטעם הזכיינים, ועל אחריותם בלבד. ארומה מנחה את זכייניה לעמוד בכל דרישות הדין המחייבות ביחס להעסקת עובדים, עם זאת, היא אינה המעסיקה של עובדים אלה, ותנאי העבודה יקבעו במו"מ ישיר בין העובד לבין זכיין הסניף, ללא כל מעורבות של ארומה. לאור העובדה, כי סניפי ארומה מופעלים באמצעות זכיינים שונים, יתכן ותנאי העבודה, ודרישות התפקיד יהיו שונים מסניף לסניף, ומעובד לעובד, בין היתר לאור כישוריו וניסיונו של העובד. ארומה או מי מזכייניה אינם מתחייבת לחזור לפונים אליה באמצעות טופס הרישום. זכייני הסניף יענו לפונים מתאימים, בהתאם לשיקול דעתם, לצרכיהם ולזמינות המשרות בסניפיהם.